15.00
Đăng ngày 03/08/2017 20:29, số lượt xem: 89

Thấy bóng em đến trong giấc mơ
Chợt choàng tỉnh giấc trong đêm khuya
Chợt gọi thầm tên trong nhà đó 
Chợt thương chợt nhớ biết sao vừa

Thấy bóng em đến trong giấc mơ
Anh bước theo em em chẳng chờ
Anh cố nắm tay kéo em lại
Anh nắm tay em nắm thẫn thờ

12:05 đêm 10.06.2012
trong giấc mơ thấy em đêm qua