Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/04/2017 13:19, số lượt xem: 170

Thơ nào anh ghi xuống dài thời gian
Sợ lạc đường nẻo thơ sợ lỡ làng
Ghi nội tâm đôi mình từng đêm xuống
Giảm cơn buồn một mình thơ thẩn đêm

Anh vẫn ghi dòng thơ dài tới em
Lời thầm nhớ thầm thương hai năm liền
Nếu không có bão mưa trời đổ đó
Giờ bên cạnh bóng anh đã có em

Anh vẫn ghi vẫn xếp dòng thơ đêm
Để đôi mình được đọc trong khi buồn
Để lúc xa kỉ niệm hẹn hò ấy
Từng dòng thơ ghi xuống thấy thương em

Lầu thơ thương anh gom đã mấy năm
Gom lời thương lời nhớ lúc xa xăm
Gom trong lòng đôi mình khi thầm nhớ
Gom cả trong giấc mơ mình em anh

09:00 đêm 30.11.2015
thơ thẩn với dòng thơ lạnh đêm nay