Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/09/2017 22:23, số lượt xem: 130

Bút ghi nét chữ dòng thơ
Ghi cho giảm bớt cơn mơ đêm buồn
Một mình thơ thẩn gió sương
Mang mang đêm vắng thầm thương tới người
Xa nhau lòng thấy buồn vơi
Muôn lòng trông đợi xa xôi đường tình
Dòng sông im lặng đêm thanh
Ngẩng lên gió lặng trời trong trăng vàng
Lòng người sao thấy nặng mang
Hương lòng một nén lang thang đêm trời
Khấn xin cầu gặp một người
Xa hồn xa bóng lâu rồi chẳng thăm
Bút ghi từng trạm nhớ thương
Giấc mơ dài giọt vấn vương đêm nằm
Bút nào vẽ rõ nên tranh
Lòng anh cứ mãi long lanh chờ nàng

10:15 đêm 15.12.2012
lòng anh cứ mãi long lanh chờ nàng