Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/05/2017 20:13, số lượt xem: 156

Đến ngày này ngày ngoại đã ra đi
Suối vàng xa tận cuối thế gian kia
Cám ơn ngoại từng nuôi sinh dưỡng dạy
Đến ngày bỏ con cháu ngoại ra đi

Chúc ngoại đến suối vàng tận bên kia
Linh hồn thiêng đừng quên quên đường về
Viếng thăm con thăm cháu còn ghi nhớ
Lòng thấy buồn thấy tiếc ngoại ra đi

Ngoại đừng buồn bỏ đi một mình xa
Con cháu đây giọt lệ phủ tràn mi
Ai lo lắng cho ngoại một mình đó
Nhang nếm mâm con cháu kính tặng chia

Ngoại đừng quên ngày rằm ngoại phải về
Nén nhang mời nhang cúng chúng con chờ
Ngoại đừng quên đường về viếng thăm ấy
Con cháu nhớ tháng ngày ngoại ra đi

09:00 đêm 13.02.2016
ngày ông ngoại em mất
em Mộng Thơ