Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/03/2018 21:12, số lượt xem: 85

Thì thào tiếng tim gọi gọi ai
Ngập đổ từng đêm chẳng tỏ lời
Chợt choàng bóng ai miền xa đó
In trong lòng nhớ đã lâu rồi

Thì thào thở than sợ nhạt phai
Mấy mùa trôi xa vẫn ngóng hoài
Biết đâu lâu nay còn vương nhớ
Thời gian vẫn sợ sợ nhạt phai

08:20 đêm 19.12.2013
ngồi chợt nhớ một bóng ai trôi miền xa xôi