Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/05/2018 21:20, số lượt xem: 82

Thêm một trạm nhớ thương
Đếm hơi thở canh buồn
Dài đêm bâng khuâng đó
Hơi thở nào cũng em

Thêm một trạm thời gian
Vẫn còn xa xa nàng
Đêm về vẫn còn vắng
Đêm nằm vẫn vắng em

Thêm một trạm sầu đêm
Dòng thơ lạnh thêm thương
Ngồi tô từng dòng đó
Lời cưng quý tặng em

Thêm một trạm lạnh đêm
Sương thu phủ khắp đường
Mịt mù hoàng hôn ấy
Lòng lại thấy thương thêm

09.00 đêm 06.09.2016
thêm một trạm nhớ em xa