15.00
Đăng ngày 24/05/2017 23:11, số lượt xem: 214

Lạnh lạnh mấy năm qua
Lạnh giá từng dòng thơ
Từng nét chữ in đó
Mờ mờ phủ bão mưa

Mấy mấy năm trôi đi
Một mình thân đêm về
Thì thào trong lòng tiếng
Bão mưa viếng thăm khuya

Tiếng thở dài trôi qua
Còn in nét trong thơ
Vẫn đậm đà nét đó
Vẫn tô vẽ đêm thừa

Bây giờ góc trời xa
Có bóng em đong đưa
Phơi gió sương bên đó
Đêm thừa bên nhau chia

09:00 đêm 29.05.2016
một bóng xa như cuốn hút lòng từng đêm