Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/09/2017 22:37, số lượt xem: 90

Thơ thẩn trong lòng phủ đầy mây
Chợt thương chợt nhớ thấy đắng cay
Tê buốt trong lòng từng cánh mộng
Năm canh đêm vắng nhớ nhớ hoài

Duyên tình cùng đường cùng lối ai
Ngồi đếm mùa trôi đếm từng ngày
Nghìn nỗi thầm thương theo ý định
Sợ ánh sao mộng từng ngày phai

08:50 đêm 22.12.2012
sợ ánh sao mộng từng ngày phai