Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/12/2017 20:32, số lượt xem: 98

Thời gian bão mưa phủ duyên tình
Thả nén hương lòng từng đêm xin
Cầu cho trôi khắp bầu trời ấy
Để cho trôi tới tới lòng em

Thời gian bão mưa biết đâu tìm
Mây đen gió cuốn phủ ngày đêm
Hẹn hò chi nhau để cho ngóng
Ước hẹn lỡ làng nói sao em

Thời gian bão mưa vẫn ngóng tin
Đường đi ngõ nghẻo mịt mù sương
Duyên số bạn bè hay sao đó
Vẫn gọn trong thơ gọn lời thương

Thời gian bão mưa sợ xa tim
Ghi lên dòng thơ sợ quên em
Nhiều đêm lỡ làng ghi đâu đó
Kiếm nhặt từng hạt mùi thương đêm

10:45 đêm 19.07.2013
đêm nay bơ vơ buồn không ngủ được
chợt ghi bài thơ này