Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/09/2016 20:09, số lượt xem: 202

Mấy ngàn tờ giấy giấy trắng phau
đã phai mực khuya dở dang màu
trôi dài nội tâm bốn năm đã
để trên dòng thơ lìa lãi nhau

Mấy ngàn tờ giấy còn trắng đâu
phủ vết mực đen như tô màu
dài dòng nét ghi thơ thẩn ấy
đen đậm nét buồn lạnh lùng sâu

Mấy ngàn tờ giấy trắng còn đâu
đã dơ theo nét mực bao lâu
còn lại một tờ nguyên vẹn trắng
để anh ghi xuống lòng nhớ nhau

Ghi dòng nội tâm xuống đêm nay
ghi lòng nhớ ai nhớ một người
ướt nét mực ghi thơm mùi nhớ
hai chữ Mộng Thơ trên giấy rồi

09:00 đêm 01.11.2014
 trên tờ giấy trắng ghi tới em đêm nay