Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/06/2017 21:27, số lượt xem: 93

Ai trao câu nói cầu thề
Vấn vương cõi nhớ bộn bề thời gian
Bầu trời sương đã buông màn
Phố đường hoang vắng miên man đêm buồn
Thu này đường vắng trời sương
Ai gửi lời nói tới em đêm này
Sao trao cho tới tay người
Ngõ nghẻo đường lối sương rơi mịt mờ
Đêm nay nhắm mắt gây mơ
Muốn gửi lời nói lời chờ biết đâu
Thời gian tâm cảnh xa nhau
Ngồi phơi sương đổ lạnh sầu nhớ thương
Cách hồn xa bóng thêm buồn
Sao trao sao gửi lời thương tới nàng

09:20 đêm 25.05.2014
muốn gửi lời hỏi thăm em đêm nay