Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/07/2017 22:17, số lượt xem: 128

Chân trời soi bóng trăng sầu
Lòng anh sao chẳng thay màu thời gian
Vẫn mong vẫn muốn gặp em
Đêm nay lén gọi thầm tên em hoài

Chân trời soi bóng trăng sầu
Em sao biết được đã lâu anh chờ
Hạt mưa dài rỏ đêm khuya
Đêm nay ngồi xuống đề thơ tặng lòng

12:05 đêm 27-01-2012
vui buồn với dòng mực lạnh đêm nay