Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/07/2017 20:37, số lượt xem: 140

Thu này lòng nhớ ai
Ngó lá rụng rơi hoài
Dạt dào bên đường ngõ
Lòng thương nhớ tới ai

Ngồi xuống đề thơ vui
Sao lòng nhớ nhớ hoài
Bóng ai bên ngoài ngõ
Sao biết rõ tên người

Ngồi cất tiếng thở dài
Thơ thẩn thầm tên ai
Nỗi vui trôi đâu đó
Lại thêm nhớ tới người

Nỗi buồn viếng thăm hoài
Ngồi đếm hạt sương rơi
Từng bài thơ ghi đó
Sao biết rõ tặng ai

09:15 đêm 04.05.2012
viết nhật ký thơ này rồi để tặng ai