Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/06/2018 22:05, số lượt xem: 122

Chờ tặng nhau lời yêu
Bên tai sáng trưa chiều
Đêm nào mình vẫn có
Dòng thơ ngóng mong
Chờ một chút nghe em
Lời cưng quý vui trao
Đêm nào mình cũng có
Đôi lời nhớ bên tai
Chờ bên đó sao không
Anh vẫn ngồi ngóng trông
Một bóng em bên đó
Một thương một lá lòng
Chờ một lời cưng em
Anh sẽ tặng bên tai
Khi mình bên nhau ấy
Cho gọn tình yêu mai