Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/04/2018 21:41, số lượt xem: 102

Lời nói trong lòng khuya
Hay tiếng gió đêm mờ
Bên ngoài mùa thu đó
Hay tiếng gió chào đi

Lời thương dài thời gian
Xa cách mãi bên đàng
Anh phải gửi theo gió
Từng ngày từng đêm sang

Lời buồn từng đêm buông
Lòng ai mà chẳng buồn
Nếu một mình sinh sống
Gần hồn xa bóng em

Lời cưng quý xa đêm
Đã gọn duyên tình bên
Mà vẫn xa nhau ấy
Lòng càng nhớ nhau thêm

09.45 đêm 09.08.2016
lòng càng thấy nhớ em thêm