Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/05/2017 21:38, số lượt xem: 129

Chờ nhau rồi chờ mãi chờ duyên đôi
Chờ nhau xa vẫn chờ cõi xa xôi
Chờ nhau xa canh dài trò chuyện đó
Chờ nhau mai gặp gỡ gọn duyên đời
'
Chờ trong lòng trong tim một bóng người
Chờ trong nhớ trong hồn từng đêm trôi
Chờ trong mơ trong tỉnh bóng em đó
Chờ trong bão trong mưa có em thôi

Chờ từng đêm từng ngày từng giờ trôi
Chờ từng cơn lạnh sương giá tim người
Chờ từng hạt gió mây đưa tin ấy
Chờ từng lời thương yêu tới tim người

Chờ một ngày cầu xin mình lứa đôi
Chờ một lời cưng quý ấm lòng người
Chờ một thương một tình một em đó
Chờ một đôi duyên bến có hai người

09:30 đêm 08.06.2016
lòng ước mơ như ngóng ai một người