Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/06/2018 22:04, số lượt xem: 114

Chờ đôi tiếng lòng nhau
Mấy năm chẳng phai màu
Bao giờ mình mới được
Chung bước chung giường nhau
Chờ cho giảm cơn mơ
Bão mưa cũng phai mờ
Ngó chân trời thanh tĩnh
Đôi mình ngồi đến khuya
Chờ thời gian trôi đi
Dù có lạnh bờ mi
Thương nhau trong cánh mộng
Vẫn ở bên nhau khuya
Chờ đêm xuống bên nhau
Cho đông sương phai màu
Để mình thấy nhau đó
Cho rõ nét đêm thâu