Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/06/2018 21:57, số lượt xem: 92

Nghe tiếng thầm gọi tên
Lòng quá nhớ tới em
Năm canh buồn không ngủ
Ai nhắc nhủ cho êm
Nghe tiếng lòng chẳng yên
Bầu trời trắng sương đêm
Mở cửa ra ngoài ấy
Cầu sương vẽ bóng em
Nghe tiếng nói tiếng thương
Anh gom vào lòng đêm
Rồi ghi lên nhật ký
Gom lá lòng đôi bên
Nghe tiếng nhớ đêm sang
Anh vẽ một bóng nàng
Trên vầng trăng đêm đó
Cầu trăng về tới em