Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/06/2018 21:52, số lượt xem: 101

Tiếng trong đêm nhiều khi
Đêm đó em gọi về
Trong mơ bóng em có
Lòng anh êm ấm khuya
Tiếng sầu lạnh trên mi
Đoạn đời nhớ nhau khuya
Rồi ngóng đoạn nào nữa
Mình bên cạnh đêm thừa
Tiếng gió chen đêm khuya
Lọt qua khe cửa về
Như báo cho lòng đó
Mình cách trở đường đi
Tiếng ai trong đêm nay
Ngập phủ lời thương rầy
Đôi lòng buồn sầu vắng
Ước vọng nhau ngày mai