Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/06/2018 21:29, số lượt xem: 122

Ai ngồi ngó qua bên
Cầu mây gió biển hiền
Để anh gửi hồn tới
Một nơi cách trời phương
Ai vui với gió đêm
Khi ngó hiên ngoài thềm
Xào xạc tiếng lá rụng
Lại thêm nhớ tới em
Ai vui với đêm đen
Lặng lẽ một mình anh
Bao nhiêu ly trà đó
Chẳng có bóng trăng đêm
Ai ngồi đêm với anh
Giông tố trong lòng đêm
Có ai chia gánh đó
Ngoài ra có mình em