Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/06/2018 21:23, số lượt xem: 83

Mong bão tố trong đêm
Đừng phủ lòng em anh
Để còn lời cưng quý
Tặng nhau những đêm thanh
Mong đêm dài năm canh
Đôi bên giấc ngủ lành
Cầu từng đêm mơ đến
Chung giấc mơ em anh
Mong hình dáng bóng em
Đừng mờ nhạt thời gian
Để cho anh ghi xuống
Tình duyên thơ tặng em
Mong những đêm trời sương
Đừng phủ bóng bên đường
Một bóng em thôi đó
Anh lo lắng phủ sương