Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/06/2018 21:31, số lượt xem: 97

Ai ngồi phơi gió đêm
Lặng lẽ im ngó thềm
Bão mưa trong lòng ấy
Biết sao nói với em
Ai vẽ đoạn thời gian
Để cho khổ đôi lòng
Để cho mong ngóng đó
Để đêm dài không em
Ai vẽ trong bóng đêm
Cho đôi lòng buồn thêm
Cho hai lòng trông ngóng
Để chờ trông đôi bên
Ai vẽ phút thời gian
Để một bóng bên đàng
Như hẹn nhau đêm đến
Từng đêm nghe tiếng nàng