Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/06/2018 21:18, số lượt xem: 93

Mong cho gọn lòng thương
Dù yêu xa cuối đường
Một lòng một dạ đó
Trời đừng xử đôi bên
Mong cho lòng đừng quên
Đừng phai theo thời gian
Chung một lá lòng đó
Không bao giờ quên em
Mong giữ gọn cho anh
Một hình bóng anh cần
Đừng để lá lòng đó
Cho mờ theo thời gian
Mong cho lòng nhớ nhau
Dù giông tố phủ màu
Chờ mai trời sẽ sáng
Mình vẫn còn có nhau