Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/06/2018 21:03, số lượt xem: 109

Nhớ mấy năm đã qua
Ngồi đếm tuần trăng tà
Hạt sương qua mùa ấy
Hôn đêm như trôi xa
Nhớ trời đổ bão mưa
Nhớ những đêm hoang thưa
Yêu nhớ biết sao vừa
Khi bệnh buồn mình đó
Ngồi ngó cuối trời kia
Nhớ lá lòng trôi xa
Góc biển chân trời mờ
Xin em nhặt lòng đó
Đừng để anh bơ vơ
Nhớ từng tiếng gọi về
Lời than thở vui chia
Anh ghi vào lòng đó
Cầu xin anh được về