Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/05/2018 19:57, số lượt xem: 111

Khi nào ngồi xuống ghi
Đôi cách bến bờ xa
Dài dòng từng nét chữ
Lạnh bờ mi đêm khuya
Nhớ khi ngó đường đi
Lá thu rơi từng mùa
Cây cành than thở ấy
Lòng người thấy cay chua
Nhớ khi mình quen nhau
Bão mưa đổ đã lâu
Dài giọt bao năm đổ
Thời gian chẳng trôi mau
Nhớ quen nhớ ngày đầu
In vào lòng đêm thâu
Lời nói đầu nhau đó
Nhưng mình vẫn xa nhau