Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/05/2018 19:56, số lượt xem: 123

Khi ngồi tới nửa đêm
Một lá lòng thương xin
Có một mình em đó
Đời anh cầu có em
Khi mơ nào có thêm
Trong mơ đó có em
Cầu từng đêm mơ có
In vết bóng em thương
Khi đêm không mơ sang
Để lại tiếng gọi nàng
Trong giấc mơ anh kiếm
Chợt choàng gọi tên em
Khi ngồi ngó bên kia
Như vang tiếng gọi về
Giấc mơ nào cũng có
Tiếng em vọng đêm khuya