Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/05/2018 19:55, số lượt xem: 120

Khi trời tách lứa đôi
Đừng cho nhạt màu phai
Hai lòng hai thương ấy
Vẫn mong một ngày mai
Khi chiều màu nắng phai
Ngó theo màu nắng trôi
Bóng đêm mờ mờ đến
Nỗi lòng phiền nói ai
Khi nào cũng chờ mai
Bao năm tháng đêm ngày
Vẫn còn ngồi buồn nhớ
Gom gọn lòng thương ai
Khi có một bóng thôi
Cầu cho có luân hồi
Đừng quên khi xa đó
Một mình một em thôi