Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/05/2018 19:54, số lượt xem: 104

Khi nào bữa cơm ăn
Cơm canh nóng ngon lành
Hai người chung bữa đó
Đêm xuống lại có nhau
Khi nào cận má đôi
Đôi bóng đôi bên người
Đêm khỏi cần mơ nữa
Tỉnh giấc ngắm em thôi
Khi anh có em ngồi
Trong lòng anh khỏi vơi
Chờ bao giờ mới có
Hay chỉ cầu xin thôi
Khi nào cũng chờ đôi
Sao trời xử đôi hai
Không cho nhau gặp gỡ
Chỉ ngóng chờ nhau thôi