11.00
Đăng ngày 27/03/2018 20:37, số lượt xem: 120

Khi nào bên cạnh mình có nhau
Khi hoang khi vắng mình khỏi sầu
Khi tuần trăng sang đôi mình ngắm
Khi đêm môi kề má cận nhau
Khi nào bữa cơm hai mình ăn
Khi đêm thanh vắng hai mình nằm
Khi nào sầu vơi vui chia gánh
Khi nào có em cũng có anh

10.00 đêm 08.07.2016
nếu có em chắc lòng được vui