Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/05/2018 19:52, số lượt xem: 112

Khi nào đêm lang thang
Ai hiểu nhau bên đàng
Chỉ lời thầm thương gọi
Lời thương lời nhớ nàng
Khi nào cũng gọi sang
Một tiếng anh thương nàng
Chỉ có một bóng đó
Tình thơ dài lang thang
Khi mình biết lòng nhau
Đừng để cho đêm sầu
Đừng quên lời hứa đó
Đừng để cho phai màu
Khi nào một đường đi
Hai bóng bên nhau về
Ly trà đôi có chủ
Khỏi sầu vắng đêm khuya