Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/05/2018 19:40, số lượt xem: 98

Khi đêm không có mơ
Như giấc ngủ ngóng chờ
Nhiều đêm trong mơ gọi
Tiếng tên em trong mơ
Khi đêm nào đến khuya
Giấc ngủ chào chào đi
Để anh ngồi mình đó
Như lạnh giá đôi mi
Khi nào giấc mơ khuya
Mà không có em về
Chợt choàng giấc đêm đó
Lòng anh chẳng ấm êm
Khi nào buồn trong đêm
Ngồi bạn trăng qua rèm
Bao nhiêu ly trà ấm
Cho gọn lòng yêu em