Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/05/2018 19:37, số lượt xem: 118

Khi nào trăng sáng đêm
Anh ngồi đến qua rèm
Ghi tình thơ lòng xuống
Dòng thơ tình có em
Khi nào anh cũng xin
Thì thào trong lòng đêm
Cùng duyên bên số đó
Đêm nằm lòng được êm
Khi mùa đông phủ sương
Ai quét sạch trong đêm
Để anh còn ngó thấy
Bóng em bên trời phương
Khi đêm thắp nén hương
Mỗi lần gọi tên em
Gọi bao lần cho đủ
Sao đêm vẫn nhớ em