Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/06/2018 21:27, số lượt xem: 143

Xa nhau em đừng quên
Càng xa càng thêm thèm
Đềm về anh ghi xuống
Lời thương yêu bên đàng
Dòng thơ dài thời gian
Ghi đoạn đêm thiếu nàng
Cách bóng xa lòng đó
Mãi tít ở Việt Nam
Dù nơi nào vẫn thương
Em ở tít cuối đường
Đêm nào anh cũng gọi
Tên em cho giảm buồn
Một lời anh nói thương
Dòng thơ tới cuối đường
Cho tới Thủ Đức đó
Tên Mộng Thơ anh thương

Tập thơ dài yêu em một mình
Ngừng bút ghi 03.25 chiều 08.08.2016
3296 câu thơ
205 trang