Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/06/2018 21:22, số lượt xem: 94

Lời nào mình tặng nhau
Em đừng để phai màu
Bên anh anh ghi xuống
Bên em cho giống nhau
Để một ngày mai sau
Dù cách nhau đã lâu
Mình vẫn còn lời đó
Để cưng quý bên nhau
Đừng quên lời nói đâu
Mình hứa sống bên nhau
Dù bão mưa đã phủ
Mình cố cho tới nhau
Biết sao mình cũng yêu
Đếm ngày sáng trưa chiều
Giờ phút nào cũng vậy
Đôi mình thấy có nhau