Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/06/2018 20:50, số lượt xem: 101

Nhớ đêm sau cơn mơ
Chợt choàng anh ngồi ghi
Chuyện trong giấc mơ đó
Ướt ướt đôi lề mi
Mỗi ngày mỗi trôi đi
Để cho anh những gì
Lời than phiền lòng có
Còn để những nét ghi
Mỗi ngày mình vẫn xa
Mãi tít cuối trời mờ
Mỗi đêm lòng mỗi nhớ
Chợt choàng gọi Mộng Thơ
Mỗi khi nhớ tới duyên
Bao nhiều nỗi ưu phiền
Gom vào lòng xa đó
Cầu xin có mình em