Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/06/2018 20:43, số lượt xem: 82

Dù tiếng gọi chẳng vơi
Cũng chỉ có một người
Nơi Thủ Đức bên đó
Có tên Mộng Thơ thôi
Dù đôi mình thiếu vui
Từng đêm lo nhau rồi
Gần hồn xa bóng đó
Vẫn lo nhau tiếng cười
Dù giấc ngủ cũng vơi
Tiếng lòng thương yêu người
Còn đủ cho nhau đó
Còn thừa thải trên môi
Dù anh có xa em
Trên dòng thơ em quen
Tiếng lòng anh ghi xuống
Anh biết chỉ mình em