Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/06/2018 20:37, số lượt xem: 95

Khúc này lòng mịt mù
Khi buồn biết ai thưa
Khi nửa đêm mưa đổ
Mình em lại ở xa
Khúc mưa dài qua đêm
Trong nhà ngập tiếng buồn
Thì thào tiếng lòng gọi
Mộng Thơ anh yêu em
Khúc buồn đến từng đêm
Nếu có em ở bên
Vui bao la đêm đó
Khỏi gọi thầm tên em
Khúc nào anh cũng thương
Nhớ nhớ gọi tên em
Tiếng thở dài đêm đó
Dài cả năm canh đêm