Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/06/2018 20:32, số lượt xem: 87

Khúc này đôi mình trông
Đêm ngày mình ngóng mong
Lời hẹn hò đôi đó
Cho gọn đôi lòng mong
Khúc này bạn với sương
Phủ trắng thêm lạnh buồn
Ai về cho anh gửi
Một bóng hình anh thương
Khúc xa nhau trời phương
Xa mãi tít cuối đường
Thủ Đức nào anh biết
Lòng vẫn thiết tha em
Khúc bầu trời phủ sương
Lạnh giá mùa đông sang
Một mình bên Úc ấy
Đêm lạnh nói sao em