Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/06/2018 20:26, số lượt xem: 132

Khúc tim đổ gọi mơ
Bao nhiêu cơn hững hờ
Cầu thấy bóng em đó
Đêm sang khỏi thẩn thơ
Khúc này cầu cho mơ
Lòng anh mong anh chờ
Đêm thanh buồn xa vắng
Từng đêm thấy trong mơ
Khúc nhắm mắt gây mơ  
Một đêm một cõi chờ
Một lời một thương ấy
Lòng người thêm ngẩn ngơ
Khúc này trên dòng thơ
Từng nét lạnh đêm về
Lang thang dòng mực lạnh
Sầu vắng cả trang thơ