Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2018 20:51, số lượt xem: 111

Từng năm đến mùa đông
Lạnh giá tim giá lòng
Ngoài nhà lạnh sương đổ
Ngập lòng nhớ lòng mong
Chẳng ai chia với anh
Đêm sang thơ thẩn nằm
Thì thầm tiếng tim gọi
Thủ Đức cõi xa xăm
Tối về ngó sương đêm
Trắng xoá phủ ngoài hiên
Ngồi cầu xin sương đổ
Rồi vẽ rõ bóng em
Càng lạnh càng thấy thương
Lủi thủi một mình anh
Dài năm canh không ngủ
Sao giảm cơn nhớ em