Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/05/2018 20:22, số lượt xem: 118

Một lòng xa ai hay
Như tạo mối thương rầy
Trời thử thách mình đó
Mai ngày đừng xa nhau
Một ngày như trôi mau
Lòng anh vẫn một màu
Đêm nào vẫn ghi xuống
Tình thơ buồn biết bao
Một lời mình đã trao
Đêm sang thấy nghẹn ngào
Nhờ tiếng thở dài đó
Ngó sương buồn nói sao
Một đêm mình xa nhau
Đường đường ngõ ngõ nào
Trăng vàng thì chẳng có
Ngồi ngó chốn xa xôi