Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2018 20:42, số lượt xem: 117

Hỏi xuân trong lòng người
Chẳng biết xuân là ai
Nghe bao mùa xuân tới
Nghe tiếng nấc nhớ người
Năm nay xuân hỏi ai
Sao không thăm một người
Để lòng thao thức nhớ
Thì thào tiếng tên người
Thủ Đức nơi bên trời
Một lòng nhớ người ơi
Một đoạn đời xa vắng
Đừng thăm viếng xuân ơi
Xuân đến thêm buồn thôi
Xuân sao biết lòng người
Khi nào xuân đến viếng
Chẳng mang theo một người