Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2018 20:34, số lượt xem: 107

Ai thương ai xót nhau
Ai ngồi mình đêm thâu
Ai cạn cùng anh đó
Ai rót ly trà sầu
Ai gánh nỗi thương đau
Ai gánh cho khỏi sầu
Nội tâm đêm ngày ấy
Ai biết mình yêu nhau
Ai gửi lời đêm thâu
Ai biết đôi lòng sầu
Chỉ có hai mình đó
Đêm ngày gồng gánh nhau
Mình biết những đêm vơi
Mình biết lòng nhớ người
Đôi bên đôi ngồi ngó
Xa tít tận khung trời