Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2018 20:33, số lượt xem: 88

Muốn nghe tiếng lòng em
Muốn nghe rõ từng đêm
Muốn bên hình bên bóng
Muốn bên cạnh có em
Muốn trao tới lời thương
Muốn trao tới từng đêm
muốn cho em vui ấy
Muốn thấy nhau từng đêm
Muốn trời vẽ bóng em
Muốn thấy để thương thêm
Muốn thấy cho rõ nét
Muốn cho lòng đêm im
Ai bên bóng từng đêm
Ai nhắc nhủ lòng yên  
Ai thương ai tiếc đó
Ai nhắc nhủ cho thương