Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/05/2018 19:53, số lượt xem: 109

Khi nào em bên anh
Lòng anh chắc yên lành
Trong bếp nhà có khói
Đôi mình chiều ngồi ăn
Khi nào hết hỏi thăm
Giường chiếu êm ấm nằm
Gối chăn cũng vui đó
Bên cạnh nhau em anh
Khi đêm về thấy vui
Nghe tiếng thở bên người
Cả tiếng tim đêm xuống
Đôi tim khỏi buồn vơi
Khi đêm gọi em ơi
Thì thầm bên tai người
Vui nào bằng vui đó
Bên cạnh có em rồi