Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2018 20:32, số lượt xem: 75

Bòn cả hạt mưa đêm
Bòn khi nhớ tới em
Bòn từng nén hương đó
Bòn lời cưng quý em
Bòn từng mùa đã trôi
Bòn cơn đứng lại ngồi
Bòn cơn bơ vơ nữa
Bòn tiếng nhớ tiếng mời
Bòn tiếng lòng đêm vơi
Bòn tiếng xa bên trời
Bòn tiếng tim rơi đổ
Bòn để tim nhớ người
Muốn thấy mình đôi hai
Muốn thấy những đêm dài
Muốn thấy bão mưa đó
Muốn thấy nó nhạt phai