Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2018 20:30, số lượt xem: 97

Bòn những lời nhớ thương
Bòn cả tiếng đêm buồn
Bòn từng hơi thở đó
Bòn cho nhớ đừng quên
Bòn từng tiếng hỏi thăm
Bòn từng đêm khuya nằm
Bòn tiếng lòng thầm gọi
Bòn tiếng nói trao nhau
Bòn từng tiếng buồn sâu
Bòn từng đêm vắng sầu
Bòn vào lòng anh đó
Bòn tiếng gọi tên nhau
Bòn từng trạm thời gian
Bòn khi ngó bên đàng
Bòn khi mơ mộng đó
Bòn từng vết bóng nàng