Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2018 20:23, số lượt xem: 105

Khi hồn anh đến thăm
Đừng quên bỏ vào lòng
Rồi gọi hồn anh tỉnh
Khỏi hồn lo lắng mong
Biết trong lòng ngóng trông
Biết ai gửi chuyện lòng
Cho tới em bên đó
Đường ngõ nào khỏi mong
Sống bên Úc mình anh
Hồn trôi qua Việt Nam
Từng đêm đi tìm kiếm
Nhớ lời nhắn nhủ anh
Dù đôi mình có xa
Thủ Đức bên trời mờ
Hỏi ai cho anh vẽ
Đường ngõ nào anh đi