Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2018 20:19, số lượt xem: 116

Đếm phút gọn đôi hai
Nhắc nhắc nhủ lòng người
Khi thơ thẩn đêm xuống
Mình anh buồn có ai
Đếm cho tới ngày mai
Khi có em bên người
Vui sầu mình chia gánh
An lành mình đôi hai
Khi đêm mình có nhau
Đừng thơ thơ thẩn sầu
Đừng bơ vơ đêm ngóng
Cho lòng buồn đêm thâu
Thủ đức ở nơi đâu
Trong lòng anh bao lâu
Nơi phương trời đâu đó
Mình đừng có quên nhau