Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/06/2018 20:05, số lượt xem: 86

Đếm từng phút thời gian
Từng dòng nhật ký thương
Dòng nào cũng có bóng
Trên nhật ký văn thơ
Đếm tiếng lòng muốn về
Ngồi cạn trà từng ly
Từng tuần trăng trôi đến
Thăm viếng rồi bỏ đi
Đêm hạt trăng đêm khuya
Khoe trăng nướng từng mùa
Đêm sầu vẫn còn đó
Lạnh giá cả đôi mi
Đếm cơn buồn trôi qua
Vẫn trôi đến chẳng mờ
Ngồi chờ trời thanh đó
Để rõ em đêm khuya